Lopšelio-darželio veiklos sritys  - Ikimokyklinis ugdymas ir priešmokyklinis ugdymas

                                                              Lopšelio-darželio istorija                                                           Kauno lopšelis-darželis „Volungėlė“ pradėjo veikti nuo 1989 m. sausio 23 d. Jam suteiktas Nr. 111      Nuo 1990 m. rugsėjo 1 d. lopšeliui-darželiui vadovauja direktorė Jūratė Talalienė.                             Nuo 1993 m. lopšeliui-darželiui leista savarankiškai tvarkyti finansines lėšas.                                    Nuo 1994 m. rugpjūčio 30 lopšelis-darželis Nr. 111 pertvarkytas į darželį-mokyklą ir suteiktas pavadinimas „Volungėlė“.                                                                                                                      1999 m. rugsėjo 1 d. darželis-mokykla „Volungėlė“ reorganizuotas į lopšelį-darželį „Volungėlė“.    Visos grupės išsirinko pavadinimus („Žvirbliukai“, „Gandriukai“, „Geniukai“, „Papūgiukai“, „Ančiukai“, „Pelėdžiukai“, „Viščiukai“, „Vyturiukai“, „Gulbiukai“, „Zyliukai“, „Pingviniukai“, „Kregždutės