Vadovai

 Direktorė Jūratė Talalienė lopšeliui-darželiui vadovauja nuo 1994 m. rugsėjo 1 d. Direktorė įgijusi  II vadybinę kvalifikacinę kategoriją. Išsilavinimas: aukštasis. Baigė Vytauto Didžiojo universitetą ir įgijo profesinio mokymo vadybos magistro laipsnį. Tel. Nr. 8 (37) 377602, el.p  volungele@parabole.lt

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Birutė Žeimienė  Lopšelyje-darželyje "Volungėlė" dirba nuo 2016 m. sausio 4 d.  LŽŪA (Aleksandro Stulginskio universitetas). Ekonomisto ir organizatoriaus kvalifikacija. ŠPI (Šiaulių universitetas). Pradinių   klasių mokytojo kvalifikacija. Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis. Švietimo konsultanto (vadybos eksperto) kvalifikacija. Tel. Nr. 8 (37) 377605,      el. p. volungele@parabole.lt

 Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Sigita Liekienė  Lopšelyje-darželyje "Volungėlė" dirba nuo 2011 m. lapkričio 24 d. Išsilavinimas: aukštesnysis. Baigė Kauno kolegiją ir įgyjo buhalterio specialybę.   Tel. Nr. 8 (37) 377605, el volungele@parabole.lt