Tėvų apeliavimo teisės

 Tėvai gali teikti motyvuotą apeliaciją direktorei raštu;

  1. Tėvų apeliacija registruojama įstaigos raštinėje;
  2. Tėvų apeliacija išnagrinėjama ir atsakymas pateikiamas per 14 kalendorinių dienų.