Tėvų apeliavimo teisės

 Tėvai gali teikti motyvuotą apeliaciją direktorei raštu;

  1. Tėvų apeliacija registruojama įstaigos raštinėje;
  2. Tėvų apeliacija išnagrinėjama ir atsakymas pateikiamas per 14 kalendorinių dienų.

                                                                    Gerb. tėveliai,

Prašome skirti 1,2 % GPM Kauno lopšeliui-darželiui "Volungėlė". Įstaigos kodas 291640670.