Vaikų priėmimas vykdomas ir sudarant priimamų vaikų sąrašus:

Laikomasi eiliškumo pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo Savivaldybės duomenų bazėje datą ir laiką principo, taip pat šių principų:
Pirmenybė teikiama šiems vaikams:
1. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą;
2. rotuojamo (perkeliamo) kario vaikams, pasiūlytiems Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus (karys rotuojamas (perkeliamas) iš kitos savivaldybės į Kauno miesto savivaldybę;
3. vaikams, kuriems reikalinga nuolatinės asmens sveikatos priežiūros paslauga (galioja švietimo įstaigose, kuriose teikiama tokia paslauga);
4. vaikams, kuriems reikalinga nuolatinės asmens sveikatos priežiūros paslauga ir nuolatinė slauga (galioja švietimo įstaigose, kuriose teikiama tokia paslauga);
5. vaikams, kuriems paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu;
6. įvaikintiems arba globojamiems vaikams;
7. prieglobsčio prašytojų vaikams, pasiūlytiems Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus;
8. vaikams, kuriems nustatytas neįgalumas ar žymūs vystymosi sutrikimai (sutrikęs intelektas, autizmas, aklumas ar silpnaregystė iki 0,3, kurtumas ar neprigirdimumas 41 dB, cerebrinis paralyžius ar kitas labai žymus judesio ir padėties sutrikimas) (Pateikiama Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacija ar gydytojų konsultacinės komisijos išvada);
9. vaikams iš socialiai remtinų šeimų;
10. vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų;
11. vaikams, iš Savivaldybės iniciatyva likviduotos švietimo įstaigos.

Internetinėje svetainėje http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai/ galima rasti informaciją: informaciją tėvams, statistinę informaciją, informaciją apie įstaigas.

 Pasikeitė tėvelių registracija į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes.

Nuo 2020-06-12 prašymus į ikimokyklinio ugdymo įstaigas tėvai galės pateikti ir elektroniniu būdu per svetainę https://idarzeli.kaunas.lt 
Tėvai per internetą gali ne tik pateikti prašymą, bet ir jį panaikinti, kol vaikas neįkeltas į grupę su statusu "patekęs" arba "patenkantis, lankys atėjus prašyme nurodytai datai", t.y. kol vaikas dar laukiantis eilėje arba nepatekęs. Patekus vaikui į įstaigą programa nebeleis naikinti prašymo, tėvai turės kreiptis į įstaigą ir nutraukti sutartį įprastu būdu.

Reikalinga vaiko gimimo liudijimo arba metrikacijos įrašo kopija.

  Informaciją apie laisvas vietas ir eilę registruotame darželyje galite sužinoti adresu www.kaunas.lt/svietimas/laisvu-vietu-darzeliuose-zemelapis/                                   

Dokumentai priimami  I-V - 8.000 - 16.30 val. , pietų pertrauka 12.30 - 13.00 val.                                                               

    Lopšelyje-darželyje „Volungėlė“ dirba šios grupės ir auklėtojos                                                   

"ŽVirbliukai" - D. Nešukaitienė, K. Kazlauskienė;                                                                         "Gandriukai" - A. Tamkevičienė, E. Ališauskienė;                                                                       "Geniukai" - S. Bartkuvienė, N. Markelionienė;                                                                            "Papūgiukai" - V. Gecevičiūtė, V. Stagniūnienė;                                                                               "Ančiukai" - D. Kriaučiūnienė,  V. Žemaitienė;                                                                                        "Pelėdžiukai" - R. Radvilienė, R. Šliužienė;                                                                                      "Viščiukai" - B. Kudrevičienė, R. Adomaitienė;                                                                                    "Vyturiukai" - E. Drevininkaitienė, R. Škarnulienė;                                                                        "Gulbiukai" - K. Kazlauskienė;  S. Domanaitienė                                                                                 "Zyliukai" - D. Ražukienė, Z. Zakarevičienė, E. Ališauskienė;                                                                     "Pingviniukai"  - Z. Juozėnienė, N. Markelionienė;                                                                                 "Kregždutės" - V. Kiniauskienė, D. Matulevičienė.

                                                                                 Būreliai

    Lopšelyje-darželyje teikiami šie būreliai: keramika, krepšinis, tautiniai šokiai, anglų kalba, karatė. Platesnė informacija grupėse.

                             Lopšelyje-darželyje paslaugas vaikams teikia šie specialistai

    Logopedas

    Vykdo kalbos korekciją; Konsultuoja tėvus ir pedagogus;

    Analizuoja pokyčius; Ruošia metodines rekomendacijas;

    Vertina spec. poreikių vaikų pažangą ir pasiekimus.

    Meninio ugdymo mokytoja

    Moko ugdytinius muzikos, dainelių. Ruošia įstaigoje ir už įstaigos ribų vykstančioms šventėms.

    Meninio ugdymo mokytoja

    Veda kūno kultūros užsiėmimus. Veda judesio korekcijos pratimus vaikams, kuriems reikalinga pagal tėvų atneštas gydytojų pažymas. Dalyvauja projektuose, seminaruose, skirtuose vaikų sveikatingumui gerinti.