DĖMESIO !!!

Pasikeitė pagrindinis e-pašto adresas:

Naujas:  info@volungele.kaunas.lm.lt

  Nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. asmenims, atlydintiems vaikus, privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Būtina laikytis asmens higienos (rankų plovimas, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.)                                                     

  Tėveliams,

Nuo 2020 mkovo 13 dienos rekomenduojame nevesti vaikų į švietimo įstaigas, o nuo kovo 16 dienos iki 27 dienos bus nutrauktas ugdymo procesas visose šalies ugdymo įstaigose.

Daugiau informacijos:  http://lrv.lt/lt/naujienos/visoje-lietuvoje-del-koronaviruso-dviem-savaitems-uzdaromos-svietimo-istaigos

Mokestis nebus skaičiuojamas, pritaikant tvarkos aprašo 10.7 papunktį (dėl ekstremalių įvykių).