Išorinio vertinimo rezultatai                                                          

2019-10-08 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie sveikatos apsaugos ministerijos. Pažeidimai pašalinti.                                                                                                                          2019-09-26 Kauno miesto savivaldybė. Statinio apžiūra. Atlikti darbus.                                                  2019-05-24 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie sveikatos apsaugos ministerijos. Pažeidimai pašalinti.                                                                                                                          2019-04-15 Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Pažeidimų nenustatyta

2018-03-27 Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Pažeidimai pašalinti.

2017-08-30 Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Teritorijoje nepažymėtos transporto priemonių stovėjimo vietos.                                                                                                                2017-08-14. UAB "Inspectum" tikrino vaikų žaidimų aikšteles. Nuolat stebėti įrangą, užtikrinti saugumą.                                                                                                                                            2017-05-17 VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra. Paramos už pieną vaikams patikra vietoje. Pažeidimų nerasta.                                                                                      2017-04-27 Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Pažeidimai ištaisyti.                              2017-01-16 Kauno miesto savivaldybės administracijos centralizuotas vidaus audito skyrius. Pažeidimai sutvarkyti.

2016-10-31 Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyrius. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema pilnai neveikianti.                                                 2016-09-12 Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Teisės aktų pažeidimų nenustatyta.      2016-06-07 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas. Pažeidimai ištaisyti.                                                                                                   2016-04-21 Kauno miesto savivaldybės administracija civilinės saugos skyrius. Rekomenduojama vykdyti mokymus. Aprūpinti ugdytinius ir darbuotojus asmeninėmis apsaugos priemonėmis.

2015-10-15 Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyrius. Netvarkingi gaisrinės saugos sistemos įrenginiai.                                                                  2015-10-06 Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Skundo aptarimas ir trūkumų šalinimas. 2015-05-18 Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba. Pažeidimai ištaisyti.                    2015-05-25 Kauno visuomenės sveikatos centras. Pažeidimai ištaisyti.                                              2015-04-30 Kauno miesto savivaldybės administracijos civilinės saugos skyrius. Patikslinti situacijų rizikos analizę, surengti pratybas, atlikti mokymus.