Kauno lopšelio-darželio „Volungėlė“ darbuotojų

                                                   vidutinis darbo užmokestis

  

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

                                                          

2019 m. EUR                  2020 m.  

MENINIO UGDYMO MOKYTOJOS

588,20

808,13

MOKYTOJOS (PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS)

564,38

1044,64

MOKYTOJOS 

527,94

847,39

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO padėjėja

325,00 721,60
VALYTOJA  325,00                             607,00

Virėja

325,00 880,00
Pagalbinis virtuvės darbininkas 162,50                             303,52