FUNKCINĖS TRENIRUOTĖS „SPORTAS RATU“

2020-08-14

Š. m. rugpjūčio 7-14 dienomis lopšelio-darželio ,,Volungėlė“ ugdytiniai dalyvavo Kauno Algio Žikevičiaus saugaus  vaiko mokyklos vykdomo projekto ,,Aktyvus Kaunas“ judriųjų žaidimų ir estafečių užsiėmimuose. Vaikams  sukurtos  įvairios sportinės  ir fizinio aktyvumo veiklos, skatino vaikų aktyvumą, pasitikėjimą savimi, bendravimą ir bendradarbiavimą.  Vaikai,  atlikdami įvairias užduotis, aktyviai ir  įdomiai  praleido laiką, išmoko naujų žaidimų. Nauja patirtis veiklose paliko džiugias akimirkas ir neišdildomus įspūdžius. Dėkojame organizatoriams.

                                                                                                    Pavaduotoja ugdymui Birutė Žeimienė

Akcija „Ačiū, Lietuva“

2020-06-01

      „Volungėlės“ darželio ugdytiniai kartu su mokytojais ir tėveliais, mokytojais, Sigutės Bartkuvienės iniciatyvomis, gaminančiomis įvairias gėles ir „pasodino sodą“, kaip kiekvienam asmeniui, kas atrodo saulėje, yra saugios, gerosios, saugios, saugios, gerosios. 

     „Tokios akcijos, kurių pozityvų mąstymą apie mūsų piliečius, o visuomenę įkvepiančius didžiuosius savo šalimus“ - taip pateikia tokių įstaigų direktorė Jūratė Talalienė, sveikinanti mažąją „Tarptautinės vaikų gynimo dieną“ ir dėkodama kolektyvinę savo iniciatyvą.

      Težydi sodai ir teskamba „Ačiū, Lietuva“ visiems mažiems ir dideliems, pilietiškiems piliečiams.

 Meninio ugdymo mokytoja Albina Pakėnienė


RESPUBLIKINIS EKOLOGINIS KONKURSAS  „MANO ŽALIOJI PALANGĖ“

2020-05-08

         Šiemet, jau 11-ą kartą buvo skelbiamas ekologinis konkursas „Mano žalioji palangė“, kuris vyko iki gegužės 3 dienos. Konkurso tikslas: skatinti vaikų domėjimąsi augalais, jų panaudojimo galimybėmis, kuriant sveiką edukacinių erdvių aplinką bei ugdyti atsakomybę už savo aplinką.

       Ir šiais metais mūsų darželio „Volungėlė“ ugdytiniai, nors ir karantino sąlygomis, įsijungė į konkursą ir pakvietė pavasarį į savo namų erdves! Pasirinkta tema: „Pasak žiniuonės...“. Konkursas skiriamas Eugenijos Šimkūnaitės – žolininkės, etnografės, habilituotos gamtos mokslų daktarės metų minėjimui.

          Nors sunkus metas dabar ir žmonėms, ir gamtai, tačiau pažvelgus pro langą – gražus pavasaris, pakvietęs bendraminčius pabudinti sėklas. Aktyviai į „Mano žalioji palangė“ veiklą, grupių mokytojų paraginti, įsijungė mūsų ugdymo įstaigos grupių „Pingviniukai“, „Geniukai“, „Zyliukai“, „Ančiukai“, „Pelėdžiukai“, „Gulbiukai“, „Papūgiukai“ ugdytiniai. Remdamiesi rašytiniu Eugenijos Šimkūnaitės palikimu (knygomis, straipsniais, straipsnių rinkiniais) konkurso dalyviai susipažino su jos kūryba ir joje minimais augalais, aptarė su tėveliais jų vaistines, maistines savybes, panaudojimo galimybes liaudies medicinoje, etnografijoje bei kitose srityse. Augino pirmuosius daigelius, sukūrė užaugintų gyvų augalų kompozicijas pasirinktose erdvėse, naudodami autorės kūryboje minimus vaistinius, maistinius, prieskoninius augalus. Pasidžiaukime kartu vaikų prasminga veikla, žaliomis erdvėmis ant namų palangių, kitose namų erdvėse.

          Ačiū visiems dalyviams! Iki kitų konkursų!

 Mokytoja metodininkė Zina Juozėnienė

Ekologinė grupė

MANKŠTINAMĖS NAMUOSE

2020-04-09

          Pavasaris atėjo į tuščią darželį, nes visi „Volungiukai“ dabar su savo tėveliais. Buvimas namuose nesustabdė vaikų noro būti fiziškai aktyviems. Namų apyvokos daiktai tapo sportiniu inventoriumi, o broliai ir sesės bei augintiniai – bendražygiais. Meninio ugdymo mokytojų Neringos ir Albinos paruoštos užduotėlės ir pasiūlymai, sudomina vaikus. Suprantama tėvų indėlis čia didžiausias, tik jų entuziazmo dėka vaikai nesustabdė ugdymosi ir bendradarbiauja su mokytojais. Tėvelių, vaikų ir mokytojų bendro ryšio „vaisius“ sudėjome į nuotraukų galeriją. Būkime sveiki!

                                                   Meninio ugdymo mokytojos Neringa Kareckienė ir Albina Pakėnienė

PASAULINĖ ŽEMĖS DIENA. Tarptautinis  projektas „Žmogaus dovana Žemei“

2020-04-02

Vaikai gyvens tokioje žemėje,kokią mes išmokysime mylėti.

         Visa ko pradžia, kaip rašė poetas J. Marcinkevičius, yra ten, toli, vaikystėje, kur žmogus pirmą kartą supranta, kad pasaulyje jis gyvena ne vienas, kad jo rankos ir širdis privalo ką nors pridengti nuo skausmo, prievartos, melo, kad jis privalo būti žmogumi. Būti žmogumi – tai mylėti, būti žmogumi – tai žinoti, būti žmogumi – tai daryti gera. Meilė tėvynei – tai meilė ne tik žemei, kalbai, bet ir viskam, kas joje gyva.

          Pasaulinė Žemės diena kovo 20-oji - pavasario lygiadienis – prasideda astronominis pavasaris. Tai laikas, kai diskutuojama aplinkosaugininkėmis temomis ir raginama priimti palankius aplinkai sprendimus. Kaip jau žinome, siekdama pažaboti koronaviruso plitimą, Vyriausybė paskelbė karantiną Lietuvoje nuo kovo 16. Todėl vieši renginiai, skirti Žemės valandai, kovo 20-28 d. neįvyko. Tačiau... kodėl gi mums nenusiuntus meilės žinutės Žemei, o per ją - Žmogui ir nepasakius, kad nepaisant nieko, TU MUMS RŪPI, ŽEME? Dabar ypač svarbu tai išreikšti.

          Mūsų darželio ekologinė grupė prisijungė prie Asociacijos „Gyvoji planeta“ socialinio projekto „Apkabinkime Žemę“ komandos akcijos ir pakvietė 2020 m. kovo 28 d. vaikus su šeimomis prisijungti prie šios akcijos namuose: piešti piešinius, atlikti įvairius kūrybinius darbelius apie gamtą, ar sukurti kokį nors gražų simbolį, kaip dėkingumo ženklą Žemei.

          Labai aktyviai, grupių mokytojų pakviesti, dalyvavo grupių „Žvirbliukai“, „Gulbiukai“, „Pelėdžiukai“, „Ančiukai“, „Papūgiukai“, „Zyliukai“, ir „Pingviniukai“ vaikai su šeimomis. Nuotoliniu būdu namuose atliko įvairius darbelius, kaip dovaną ŽEMEI. Pasidžiaukime gražiais darbeliais, kūrybinėmis akimirkomis, kad ir MES prisidėjom, ruošiant, bendrą  dovaną ŽEMEI.

         Lopšelio-darželio „Volungėlė“ ekologinė grupė dėkoja visiems iniciatyvos dalyviams.

                                                                                                 Mokytoja metodininkė Zina Juozėnienė

ŠVENTINIS KOVO 11 - OSIOS RYTMETIS

2020-03-10

     Kovo 10 dienos lopšelio-darželio „Volungėlės“ ugdytiniai, pedagogų ir įstaigos bendruomenė paminėjo svarbiausius dabartinius Lietuvos istorijos įvykius - Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį. Visi drauge giedojome Tautinę giesmę, vaikai deklamavo eilėraščius, dainavo dainas, skirtas Lietuvai. Įstaigos direktorė Jūratė Talalienė visus pakvietė pažiūrėti dokumentinį filmą „Mano Lietuva“. Mūsų darželis pasipuošė kūrybinių darbų paroda „Aš tikrai myliu Lietuvą ...“, kurios dalyviai ir rengėjai įstaigos ugdytiniai, tėvai, mokytojai.

  Mokytoja metodininkė Vilma Gecevičiūtė

 Trikrepšio festivalis lopšelyje-darželyje „Volungėlė”

2020-03-09

              Respublikinis ikimokyklinių įstaigų Trikrepšio festivalis, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. „Volungėlės“ bendruomenė keletą  metų iš eilės aktyviai įsijungia į RIUKKPA inicijuojamą akciją. Tautinės vėliavos spalvomis pasipuošė ir dalyviai, ir sirgaliai. Pakili nuotaika, audringos emocijos, išlietas prakaitas ir patys tauriausi jausmai „Vardan tos Lietuvos ...“

                                                                                          Meninio ugdymo mokytoja Albina Pakėnienė

 UŽGAVĖNĖS

2020-02-25

Dalyviai - Persirengėliai: Kanapinis - Angelė Tamkevičienė, Lašininis - Birutė Kudrevičienė, Šeimininkė - Ilona Keruckienė, Seselė - Albina Pakėnienė, Būrėja - Rasa Škarnulienė. 

TIKSLAS: Organizuoti Užgavėnių šventę, siekti, kad vaikai pajustų šios šventės patrauklumą, nekasdieniškumą, ypatingai smagią nuotaiką.

UŽDAVINIAI:

  1. Supažindinti vaikus su Užgavėnių tradicijomis ir papročiais.
  2. Mokyti Užgavėnių dainų ir žaidimų.
  3. Turtinti vaikų žodyną, skatinti kūrybiškumą.
  4. Siekti, kad suprastų pagrindinių šventės simbolių - persirengėlių, kaukių, Lašininio ir Kanapinio kovos reikšmę.

           Darželyje nepamirštame tradicijų ir jas puoselėjame. Visą savaitę grupėse ,,virė“  darbas, auklėtojos su vaikais kūrė kaukes, mokėsi Užgavėnių žaidimus, susipažino su tradicijomis. Tėveliai taip pat prisidėjo prie darželio šventės, papuošė vaikus kaukėmis, skaromis, karoliais ir pan. Atsinešė namuose keptų blynų, pagrindinio Užgavėnių patiekalo.

          Taip varėme įgrisusią žiemą per Užgavėnių šventę. Ir neveltui, juk šios šventės tikslas – prisišaukti pavasarį. Vaišinomės šeimininkės keptais blynais, lašinukais ir skilandžiu...

                                                                                                   Vyresnioji mokytoja Zita Zakarevičienė 

RYTMETIS, SKIRTAS LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENAI PAMINĖTI

2020-02-14

       Vasario 14 dieną į šventiškai papuoštą salę rinkosi visų grupių ugdytiniai ir mokytojos. Šventinis rytmetis, skirtas vasario 16-ajai paminėti prasidėjo tautine giesme. Daug gražių žodžių ir dainų Lietuvai skyrė priešmokyklinės grupės „Žvirbliukai“ vaikai. Pasipuošę tautiniais drabužiais, rankose laikydami trispalves deklamavo eiles, žaidė ir šoko liaudies ratelius.

                                                                                                Vyresnioji mokytoja Daiva Nešukaitienė


PILIETIŠKUMO AKCIJA „ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA“

2020-01-13

          2020 m. sausio 13 dieną lopšelyje-darželyje „Volungėlė“ prisiminti 1991 metų sausio įvykiai ir pagerbtas už Lietuvos nepriklausomybę kovojusiųjų atminimas.

          Šių metų sausio 13-osios rytas prasidėjo neįprastai. Atėjusiems į darželį vaikams mokytojos prisegė neužmirštuolės žiedą, simbolizuojantį pagarbą kovotojams už laisvę ir primenantį, kad  drąsūs Lietuvos piliečiai nepamirštami ir šiandien. 8 valandą įstaigos languose buvo uždegtos atminties žvakelės, simbolizuojančios gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę. Uždegtos žvakutės vaikams kėlė daug klausimų, į kuriuos atsakė ir pilietiškumo veiklas pravedė įstaigos mokytojos.

                                                                                            Mokytoja metodininkė Daiva Kriaučiūnienė


ŠVENTINIS RYTMETIS ‚,LIK SVEIKA, EGLUTE“

2020-01-07

 Tylant didžiųjų švenčių šurmuliui, pasitinkant sugrįžtančią saulę, atėjo metas atsisveikinti su Kalėdų eglute, kuri tiek laiko džiugino mūsų širdis.

Šių metų sausio 7 dienos rytą vaikai, linksmai nusiteikę, rinkosi į darželio salę paskutinį kartą pasidžiaugti eglute ir atsisveikinti. Į šventinį rytmetį atvyko ir teatralizuoti personažai: vilkas, nykštukai ir ožka. Vilką, kuris norėjo pavogti ir išsinešti eglutę, vaikai išvijo trepsėdami. Pasirodę nykštukai siūlė įminti mįsles, prisiminti išmoktus eilėraščius, daineles. Atvykusi ožka prašė atiduoti eglutę suėsti, bet pasirodo eglutė dirbtina nei suėsi, nei ką... Tad pasitarus su vaikais, nuspręsta eglutę supakuoti ir saugoti iki kitų metų. Na o  nykštukai pakvietė pratęsti linksmybes ir šventinį rytmetį užbaigti smagia diskoteka.

                                                                                             Vyresnioji mokytoja Elena Drevininkaitienė


 MIELIEJI, 

Tą šventinį vakarą susėskite tyliai tarp pačių artimiausių!                                                  Pajuskite, kaip mylite, kenčiate, svajojate ir džiaugiatės...                                                    Pajuskite, kad esate ir būsite!                                                                                              Džiaugsmo pilnatvėje pajusite, kaip noriai ir dosniai dalijatės meilės ir gėrio darbais.    Susinešę į sielą šviesą ir taurumą - nusišypsokite, apsikabinkite ir mylėkite!                                  SU ŠV. KALĖDOM IR ARTĖJANČIAIS 2020 METAIS!

                                                                  Lopšelio-darželio "Volungėlė" direktorė Jūratė Talalienė                                                   


ADVENTINIS RYTMETIS

2019 -12 -03

 Adventas, sninga, ramuma...                                                                                                             Lyg motinos nerta skara,                                                                                                           Priglus, pašildys, nuramins...                                                                                             Blakstienon ašarą įpins.

Renginio organizatoriai:pedagogės Angelė Tamkevičienė ir Elena Ališauskienė                          Tikslas: Supažindinti darželio bendruomenę su senovės lietuvių liaudies Advento papročiais ir tradicijomis.                                                                                                                                    Gruodžio mėn. 3 d. salėje vyko Adventinis rytmetis. Vaikai sužinojo, kad pats žodis Adventas reiškia atėjimą. Krikščionims Adventas – tai Jėzaus gimimo ir Kalėdų laukimo metas. Tai susikaupimo, rimties, pasiruošimo Kalėdoms laikotarpis. Rytmečio metu visi drauge dainavome Kalėdines giesmeles, deklamavome Adventinius eilėraštukus. Visų nuotaika buvo gera.

Vyresnioji auklėtoja Angelė Tamkevičienė

VAKARONĖ SU TĖVELIAIS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „VOLUNGĖLĖ“

2019-11-20

             Projektą “Po draugystės sparnu” užbaigėme vakarone su grupės “Geniukai” tėveliais ir vaikučiais. Niūrų lapkričio vakarą darželio salėje buvo šilta ir jauku nuo mūsų dainų, žaidimų, juoko. Šįkart ne tik žiūrovais, bet ir aktyviais dalyviais buvo vaikų tėveliai ir kiti šeimos nariai. Tą vakarą susipynė sportas, dainos ir kūryba. Svečiuose buvo edukologė Sandra, kuri suteikė galimybę vaikui ir tėveliams pasigaminti žvakidę ant Kūčių stalo arba žaisliuką ant eglutės (naudojant stikliukus, veidrodėlius, medžio gabaliukus ir kt.)

Laikas prabėgo greitai ir įdomiai!

 Auklėtoja metodininkė Sigutė Bartkuvienė

PROJEKTAS „PO DRAUGYSTĖS SPARNU“                                                                                 2019-11-11 – 2019-11-15                                                                                                                                                                                                                                                                                               Projekto organizatoriai pedagogės: Sigutė Bartkuvienė ir Neringa Markelionienė.

Kaip prasideda draugystė?                                                                                                                   Kai  man draugas nusišypso!                                                                                                             Žaidžiame visi smagiai,                                                                                                                         Juk draugų turėti gera,                                                                                                                         Jie   mums rodo tiesų kelią.

            Projekto tikslas buvo gerinti ugdytinių socialinę, emocinę būseną ir gerovę, pasitikėjimą savimi, siekiant pagarbių ir draugiškų tarpusavio santykių.

     Lapkričio 11 d. salėje vyko projekto atidarymas, draugiškas pasisveikinimas su darželio bendruomene.

        Buvo surengta kūrybinių darbų paroda „Po draugystės sparnu“.  Visos darželio grupės: piešė piešinius draugystės tematika, galvojo pačius gražiausius posakius apie draugus ir draugystę, pynė draugystės apyrankes ir kt.

       Šio projekto metu vaikai įgijo bendravimo ir problemų sprendimo gebėjimų, pagerėjo bendra emocinė vaiko savijauta, vaikų, suaugusiųjų tarpusavio santykiai tapo draugiškesni. Vaikai patyrė daug įvairių emocijų, jie tapo supratingesni, išmoko drauge rasti išeitį, susitarti, pasakyti tiesą, atsiprašyti. Suprato, kad negalima skriausti draugo – kaip tik daug svarbiau jį saugoti, kad geras žodis gydo, o blogas žeidžia.

           Lapkričio 15 d. vyko rytmetis  „Po draugystės sparnu“. Renginį užbaigė Draugų šokis. 

 Auklėtoja Neringa Markelionienė 

 Paroda – konkursas „VALGAU VAISIUS IR DARŽOVES“

2019-10-24

              Spalio 24 dieną mūsų darželio „Sveikatos  grupė“  pakvietė visą įstaigos bendruomenę į renginį  „Valgau vaisius ir daržoves“. Vaikučiai kartu su tėveliais gamino sveikuoliškus patiekalus iš vaisių ir daržovių, o renginio metu dalijosi gamybos subtilybėmis. Darbuotojų kolektyvas taip pat dalyvavo parodoje ir stebino savo išradingumu. Sveika mityba ikimokyklinėse įstaigose tampa vis svarbesniu ugdymo(si) proceso elementu ir yra glaudžiai susijusi su sveikos gyvensenos įgūdžių formavimu. Tikslas – skatinti valgyti daugiau daržovių ir vaisių, domėtis naujais patiekalais, dalintis receptais buvo įgyvendintas.

                                                          Neformaliojo ugdymo (Kūno kultūrai) mokytoja Albina Pakėnienė

 PASAULINĖ GYVŪNŲ GLOBOS DIENA

2019-10-04

                Žemė priklauso ne tik žmonėms, joje gyvename ne vieni. To supančio pasaulio viena dalis – gyvūnai. Iš tiesų jie ne tik mūsų maitintojai, gelbėtojai, linksmintojai, bet ir ištikimi, geri draugai. Ir šie draugai turi savo šventę – spalio mėnesio pradžioje minima Pasaulinė gyvūnijos diena.

                Darželyje jau tapo tradicija šią dieną įdomiai ir prasmingai paminėti. Džiaugsmo šurmulys nuvilnijo vaikų lūpomis, kai į salę sugužėjo grupių „Zyliukai“ ir „Pingviniukai“ vaikai pasipuošę spalvingomis karūnėlėmis. Vaikai deklamavo eilėraščius, dainavo, šoko, žaidė žaidimus. Vėliau vaikų laukė siurprizas: mūsų darželio salė „pavirto‘ kino sale ir vaikai žiūrėjo animacinį filmuką apie miško žvėrelių varžybas „Kam atiteks prizas?“

             Vaikai patyrė daug gerų emocijų ir suvokė, kaip smagu auginti gyvūnėlį, juo rūpintis ir globoti. Tai geras draugas, kuris visada bus šalia ir niekada neišduos.

             Grupėse visą savaitę vyko diskusijos, pokalbiai apie gyvūnus, jų globą ir priežiūrą, žaidžiami žaidimai.                                                                                                                                                                                                                                                     Auklėtoja metodininkė Danutė Ražukienė

 RUDENS DERLIAUS ŠVENTĖ ,,RUDENS KRAITĖ“

2019-09-27

            Šių metų rugsėjo 27 dieną lopšelyje-darželyje „Volungėlė“ vyko rudens derliaus šventė ,,Rudens kraitė“. Į sodus ir daržus atslenkantis ruduo primena, jog atėjo svarbus derliaus ir pasiruošimo žiemai sezonas. Paskutinės daržo ir sodo gėrybės keliauja į rūsius, na o linksmi vaikučiai ruošėsi šventei, mokėsi dainelių, piešė, aplikavo, savo darbeliais papuošė darželio koridorius.

           Šventės metu pas vaikus į svečius atvyko Voverė, Ežys ir Šeimininkė, supažindino su rudens gėrybių įvairove, jų nauda žmogui, aptarė paruošimo žiemai būdus

           Vaikai patyrė daug džiugių emocijų, įgijo daugiau žinių apie rudenį, jos gėrybes.

                                                                                            Vyresnioji auklėtoja Elena Drevininkaitienė

EUROPOS SPORTO SAVAITĖ #BEACTIVE

2019-09- 20

                  Minėdami tarptautinę dieną be automobilio prisijungėme prie Respublikinės ikimokyklinių įstaigų kūno kultūros pedagogų asociacijos akcijos „Rieda ratai rateliukai“. Mūsų darželio tradicija tapo, šią dieną  paminėti, bėgant rudeninį krosą. Šiais metais pakvietėme pareigūnus iš policijos. Policininkės aptarė su vaikučiais kuo ši diena ypatinga ir išskirtinė, priminė saugaus eismo taisykles kelyje bei leido visiems norintiems apžiūrėti savo automobilį.

               Dalyvavome akcijoje BEACTIVE – “Judėk šokio ritmu“. Priešmokyklinių ir vyresniųjų grupių vaikai vienu metu šoko masinį šokį.                                                                                                                                                                                       Neformaliojo ugdymo (kūno kultūrai) mokytojos Neringa Kareckienė ir Albina Pakėnienė

DARŽELINUKAI – UŽ KREPŠINIO RINKTINĖS PERGALES!

2019-09-10

          Rugsėjo 10 dieną, mūsų darželis nusprendė prisijungti prie RIUKKPA organizuojamos akcijos susivienyti  už Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės pergales Pasaulio krepšinio čempionate. Tą dieną užklupęs lietus nesugadino užsibrėžtų planų ir sukvietė sportininkus į sporto salę, kur  tikslą įvykdėme. Vykdoma akcija siekėme skleisti sporto, kaip suvienijančio visus vienam tikslui, idėjas. Suteikti vaikams galimybę pasijusti tikrais krepšinio sirgaliais ir dalyviais, didžiuotis Lietuvos atributika, skatinti žaidimus su kamuoliu, plėtoti ikimokyklinių įstaigų bendradarbiavimą. Nuotaika buvo puiki, mes savo sportininkus mylime ir palaikome.

                                                          Neformalaus ugdymo  (kūno kultūrai) mokytoja Albina Pakėnienė

METODINĖ DIENA „Renkuosi žaisti“

2019-05-16

              Š. m.  gegužės 16 d. lopšelyje-darželyje ,,Volungėlė“, grupių pasirinktose ugdymosi erdvėse vyko veiklos: ,,Aš lakūnas“, „Šeima“, „Statome miestą“, ,,Meškučio gimtadienis“, ,,Piešimas su smėliu ir smėlyje“, ,,Namai namučiai“, ,,Vabaliukai ropoja“, ,,Spalvos ir spalviukai“, ,,Mes architektai, statybininkai“, ,,Smėlio laboratorija“.                                                                                                                 Vaikai turėjo galimybę rinktis jiems patinkančią veiklą, žaisti, tyrinėti, statyti, piešti smėlyje, patirti pažinimo džiaugsmą. Vieni projektavo ir statė namus, kiti „žaidė žaidimus, rengė ir migdė lėles, piešė piešinius smėlyje, dar kiti tyrinėjo smėlį, statė miestą.                                                                               ,,Pelėdžiukų“ grupė rinkosi veiklą netradicinėje aplinkoje Lietuvos aviacijos muziejuje, kur vaikai susipažino su aviacine technika, lakūno profesija, išmėgino vikrumą aerodrome. Grįžę grupėje kūrė dailės darbelį, žaidė stalo žaidimus.                                                                                       Vaikai  geranoriškai bendradarbiavo vieni su kitais ir suaugusiaisiais, susitelkė veiklai, išlaikė dėmesį, pasitikėjo savimi ir savo gebėjimais, nes pačiam rinktis veiklą yra į vaiką orientuoto ugdymo(si)  pagrindas.                                                                                                                                   Kad veikla pavyko galima spręsti ir iš vaikų komentarų:                                                            Gabija, 6 metai, ,,Aš norėčiau išmokti vairuoti lėktuvą ir būti lėktuvo pilote“.                      Deimantė, 7 metai, ,,Noriu dar kartą ten nuvažiuoti, nes buvo labai linksma, daug sužinojau apie     lėktuvus ir linksmai žaidžiau su draugais“.                                                                                       Atėnė, 5 metai ,,Mano šeima maža, aš neturiu sesės“.                                                                    Kotryna,  5 metai ,,Pastačiau pilį su langais ir durimis“.                                                                Herkus, 4 metai ,,Man patinka, kaip aš nupiešiau mamą.                                                              Eidas, 5 metai ,,Įdomiai praleidom laiką".                                                                                      Kajus, 3 metai, sako – auklėtoja, aš noriu, kad mano namas būtų didelis.                               Jokūbas 7 metai, sukonstravo laivą ,,Kaunas“, kuriuo džiaugėsi ir žadėjo draugus plukdyti Nemunu į Nidą.                                                                                                                                                  Elzė,  6 metai  ,,Įdomu klijuoti smėlį ir kurti kupranugariui smėlio dykumą“.                                                                               Medžiagą apibendrino direktoriaus pavaduotoja ugdymui   Birutė Žeimienė

 PASAULINĖ ORIENTAVIMOSI SPORTO DIENA - GEGUŽĖS 15 DIENA                                               2019 - 05 - 15 

              Atsinaujinusiame, labai gražiame ir pripildytame sūpynių, laipynių, karstyklių Kauno Kalniečių  parke gegužės 15 d. šventėme Pasaulinę orientavimosi sporto dieną. Turėjome galimybę susipažinti su šiuo sportu ir jį išbandyti parengtoje trasoje. Dalyvavo beveik 800 mažųjų kauniečių, kurių tarpe mūsų darželio „Pelėdžiukų“ ir „Žvirbliukų“ gr. vaikai bei neformaliojo ugdymo (kūno kultūrai) mokytojos. Puikus oras ir patys geriausi įspūdžiai!                                                                                                                                                             Neformaliojo ugdymo (kūno kultūrai) mokytoja Neringa Kareckienė

LIETUVOS FUTBOLO FEDERACIJOS IR LIETUVOS MASINIO FUTBOLO ASOCIACIJOS PROJEKTAS „FUTBOLIUKAS“                                                                                                        2019 – 05 – 07

            Gegužės saulutė „išrideno“ mažuosius lopšelio - darželio „Volungėlė“ futbolininkus į kiemą. „Pelėdžiukų“ ir „Papūgiukų“ grupių vaikus labai pradžiugino galimybė paspardyti kamuolį lauke, kur daug erdvės. Kūno kultūros mokytoja Neringa Kareckienė paruošė siurprizą – pabendrauti su vaikais ir teisėjauti rungtynėms pakvietė profesionalų futbolo žaidėją ir trenerį  Martyną Karpavičių. Charizmatiško svečio kalba įkvėpė ir vaikus, ir auklėtojas – žaidėme visi, o Neringa su Martynu vos spėjo skaičiuoti įvarčius. Manau, kad po šios dienos darželyje padaugėjo sporto gerbėjų.                                                                                Neformaliojo ugdymo (kūno kultūrai) mokytoja Albina Pakėnienė

 DISKUSIJA ,,UGDYMO TURINIO PLANAVIMAS“

2019 - 04 - 24 

                Š. m. balandžio 24 d. lopšelyje-darželyje ,,Volungėlė“ vyko Šilainių mikrorajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogų diskusija, tema  ,,Ugdymo turininio planavimas".                                                             Kokybiškas profesionalus ugdymas įmanomas tik šiuolaikiškoj ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoje. Todėl būtina nuolat tobulinti ugdomąjį procesą, ieškoti naujų, efektyvesnių į vaiką orientuotų darbo metodų, ne tik lanksčiai atliepti, bet ir atsinaujinti kartu su šalyje vykstančiais edukaciniais procesais, skatinti pedagogus aktyviai partnerystei ir kūrybiškoms inovacijoms. Pakitęs požiūris į ugdymo turinio atranką bei įgyvendinimą, reikalauja nuolat reflektuoti ikimokyklinės įstaigos teikiamų paslaugų kokybę, telkti ir skatinti visą įstaigos bendruomenę aktyviai domėtis šiuolaikinėmis ugdymo aktualijomis, nuolat taikyti naujus ugdymo metodus, gerinti į vaiką ir šeimą orientuoto ugdymo suvokimą, atliepti šiuolaikinei švietimo įstaigai keliamus reikalavimus.                                                                 Diskusijoje dalyvavo gausus būrys ikimokyklinio ugdymo pedagogų, kurie skaitė pranešimus, dalijosi darbo patirtimi taikant inovatyvius ugdymo metodus įgyvendinant ugdymo turinį, bendruomenės įtraukimą į kūrybišką ugdymo planavimą, aptarė  aktualias ugdymo turinio planavimo sritis. Ugdomosios veiklos sėkmė priklauso  nuo turimų kompetencijų, veiklos efektyvumo.

                                                                                 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Birutė Žeimienė

VELYKŲ ŠVENTĖ

2019 – 04 – 23

                Balandžio 23 dieną lopšelio – darželio „Volungėlė“ salėje vyko šventinis rytmetis, skirtas pasidžiaugti gražiausia pavasario švente – Velykomis. Šventę organizavo pedagogės Angelė Tamkevičienė, Birutė Kudrevičienė, Elena Ališauskienė ir Vaida Baranauskienė. Grupės „Gandriukai“ vaikučiai vaidino spektaklį „Paukščiai praneša Velykas“. Daug džiaugsmo ir gražių emocijų atnešė mūsų mažiausieji – grupės „Viščiukai“ vaikučiai. O žiūrovai ne tik stebėjo, bet ir patys dalyvavo šventėje: dainavo, šoko ir negailėjo plojimų. Visų nuotaika buvo šventinė ir džiugi.

                                                                                                                Auklėtoja Elena Ališauskienė

TARPTAUTINĖ  VAIKŲ KNYGOS DIENA

,,Kaip nuostabu yra skaityt ir pamatyti, kas gi vyksta, kada raidelės tampa žodžiu, o žodžiai knygomis pavirsta...“ P. Mora

2019-04-05

           Š.m. balandžio 2-12 d. lopšelyje-darželyje vyksta vaikų kūrybos knygelių paroda ,,Kuriame knygelę“, skirta  Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti. Knyga žmogų lydi visą gyvenimą. Tačiau tie, kurie prie jos prisiliečia vaikystėje,- labiau ją pamilsta, dažniau jos pasigenda ir vėliau noriai su ja draugauja. Parodos tikslas - paminėti šią datą, skatinant vaikus patiems ,,išleisti“ savo kūrybos knygelę, įtraukiant šeimos narius į bendrą veiklą.

           Visose grupėse, namuose vyko kūrybinis procesas. Buvo skatinama vaikų iniciatyva kurti, išradingai, kūrybiškai, drąsiai eksperimentuota pasirinktomis kūrybinės raiškos priemonėmis. Kiekviena knygelė skirtinga, savita savo forma, apipavidalinimu, turiniu. Laikas praleistas kartu, kuriant knygelę, padėjo atsiskleisti ugdytinių saviraiškai, gebėjimams. Vaikai jautėsi svarbūs, reikšmingi, išmoko vertinti savo ir draugų kūrybą.

           Balandžio 3 dieną  grupėje  ,,Kregždutės“ vyko atvira ugdomoji  veikla  tema ,,Mus kalbina knygos lapeliai“, kurią vedė vyresnioji auklėtoja Vida Kiniauskienė. Mažyliai klausėsi ir aptarė pasakų knygelės ,,Pagrandukas“ personažus, tapę pasakos veikėjais žaidė judrius žaidimus.Vėliau pristatė savo kūrybos knygelę, gėrėjosi savo piešiniais. O labiausiai džiaugėsi Smiltės močiutės iškeptu pagranduku, kuriuo pavaišino svečius. 

                                                                                             Vyresnioji auklėtoja Elena Drevininkaitienė

 EDUKACINIS RYTMETIS „MAŽAS IR SAUGUS“

2019-03-30

      Šių metų kovo 26 dieną priešmokyklinių grupių „Pelėdžiukai“, „Zyliukai“ vaikai dalyvavo edukaciniame rytmetyje „Mažas ir saugus”, kuris vyko Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykloje. Rytmečio tikslas - skatinti vaikus sportuoti, žaisti, augti sveikais, stipriais, atsakingais piliečiais. Vaikai aktyviai įsijungė į sportinius žaidimus, atliko estafetes, bei patyrė daug gerų emocijų. Daugiausiai vaikų susidomėjimo sulaukė estafetė, kur reikėjo viena ranka nešti padėklą. Šis sportinis renginys suteikė visiems daug džiugių emocijų.

                                                        Neformaliojo ugdymo mokytoja (kūno kultūra) Neringa Kareckienė

IŠVYKA Į SENELIŲ NAMUS

2019-03-30

        2019 metų kovo 14 dieną lopšelio – darželio „Volungėlė“ priešmokyklinukai, lydimi direktorės Jūratės Talalienės, muzikos pedagogės Vaidos Baranauskienės, auklėtojų Danutės ir Daivos, su koncertine programa atvyko į Všį „Senjorų Vila“ globos namus. Muzikinė programa senelius nuteikė pakiliai, o jų aplodismentai, šypsenos vaikučius padrąsino. Vaikai šoko lietuvių liaudies šokius, dainavo ir deklamavo eiles. Manome, kad tokios organizuojamos akcijos ugdo vaikų pilietiškumą, savarankiškumą ir atsakomybę.

                                                                                            Auklėtoja metodininkė Daiva Kriaučiūnienė

SĄMONINGUMO DIDINIMO MĖNUO. Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

2019-03-26

         Kovo mėnesį įstaigos bendruomenė įvairiomis veiklomis ir idėjomis prisijungė prie Sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ. Pedagogai organizuojamose ugdomosiose veiklose ypatingai daug dėmesio skyrė pokalbiams apie draugystę, draugišką elgesį, kaip draugiškumą galima parodyti kitam.

      Kovo 22 dieną darželio salėje įvyko renginys – diskusija, kur visi vieningai sutarėme – mūsų rankos ir žodžiai yra skirti ne patyčioms! Atvykęs į svečius meškiukas Rudnosiukas papasakojo istoriją apie berniuką, kurį įskaudino draugai, paaiškino kaip tokiais atvejais reikia elgtis ir kur kreiptis pagalbos. Linksmai padainavę vaikai išklausė sekamos Mariaus Marcinkevičiaus ir Aušros Kiudulaitės pasakos „Draugystė ant straublio galo“.

       Su patyčiomis dirbame visus metus, tačiau kovo mėnesį sutelkėme vaikų ir suaugusiųjų dėmesį patyčių problemos aktualizavimą ir jos sprendimo būdus.

                                                                                          Auklėtoja metodininkė Daiva Kriaučiūnienė

PASAULINĖ ŽEMĖS DIENA – KOVO 20-OJI!

2019-03-21

        Kiekvienais metais kovo 20 dieną minima Pasaulinė Žemės diena, astronominis pavasaris. Šiomis dienomis ateina pavasario lygiadienis – dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas visuose Žemės rutulio kampeliuose. 1971 m. Jungtinės Tautos pavasario lygiadienį paskelbė Pasauline Žemės diena. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Žemės dienos iniciatorius Johnas McConnellis kreipėsi į mūsų tautą, ragindamas taip pat tapti Žemės globėjais, o pavasario lygiadienį, kuris skirtingose planetos vietose yra kovo 20 – 21 d., minėti kaip Pasaulinę Žemės dieną.

        Mūsų įstaigoje taip pat švenčiama Žemės diena. Šiais metais visus sveikino grupės „Pingviniukai“ ikimokyklinukai ir grupės „Zyliukai“ priešmokyklinukai. Skambiomis dainelėmis kvietė visus mylėti Žemę. Vėliau visi stebėjo pamokantį animacinį filmuką „Kaip ožiukas Žemę laikė“. Visiems buvo labai įdomu. Manome, kad kiek įdėsime į savo vaikus, tiek jie galės skleisti gėrį, sąmoningai mylėti gamtą, rūpintis aplinka ir spręsti ekologines problemas.

Auklėtoja metodininkė Zina Juozėnienė

 RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ TRIKREPŠIO FESTIVALIS

2019-03-13

           Kauno lopšelio-darželio „Volungėlė“ bendruomenė dalyvavo Respublikiniame ikimokyklinių įstaigų Trikrepšio festivalyje, skirtame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.

              Tikslas: perteikti vaikams pergalės už Lietuvą dvasią „kovojant“ trikrepšio aikštelėse. Ketvirtus metus mūsų darželyje, sporto gerbėjai Kovo 11-ąją pažymi žaisdami trikrepšį. Šiemet entuziastų gretas papildė grupės „Gandriukai“ tėveliai.   

Neformaliojo ugdymo (kūno kultūrai) mokytoja Albina Pakėnienė

ŠVENTINIS RENGINYS "PO TĖVIŠKĖS DANGUMI"

2019-03-08

             Kovo 8 – osios rytmetį lopšelyje – darželyje „Volungėlė“ vyko iškilmingas renginys „Po tėviškės dangumi“, skirtas paminėti Lietuvos Nepriklausomybės dienai. Šventiškai nusiteikę, pasipuošę rytmetį pradėjome Lietuvos himno giedojimu. Renginio vedėjos – auklėtojos priminė vaikams kuo mums brangi gimtinė, jos laisvė, kodėl gera joje gyventi. Grupių „Pelėdžiukai“, „Zyliukai“, „Papūgiukai“, „Žvirbliukai“ ugdytiniai deklamavo savo kūrybos eiles, skirtas Lietuvai. Priešmokyklinukai dainavo, šoko lietuvių liaudies šokius.

         Bendradarbiaujant su ugdytinių šeimomis parengta karpinių paroda „Po tėviškės dangumi“. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos rytmetį organizavo pedagogės Danutė Ražukienė, Daiva Kriaučiūnienė, Regina Šliužienė, Zita Zakarevičienė, Vaida Baranauskienė.

                                                     Auklėtoja metodininkė Danutė Ražukienė

DALYVAVIMAS VAIKŲ KŪRYBOS PASAKŲ KONKURSE

2019-03-07

          Konkurso dalyviai: grupės „Pelėdžiukai“ ugdytiniai Luknė Kazakauskaitė ir Matas Miškinis. Pedagogės, padėjusios vaikams pasiruošti konkursui: Daiva Kriaučiūnienė, Neringa Markelionienė, Sigutė Bartkuvienė, Vaida Baranauskienė.

          Vaikų kūrybos pasakų konkursas „Seku tau savo pasaką“ vyko 2019 m. kovo 7 d. Kauno lopšelyje – darželyje „Žvangutis“. Pedagogės Daiva Kriaučiūnienė, Neringa Markelionienė, Sigutė Bartkuvienė, Vaida Baranauskienė kartu su ugdytiniais Lukne Kazakauskaite ir Matu Miškiniu ruošėsi šiam konkursui intensyviai. Ugdytiniai sukūrė pasaką „Kaip brolis su sese į kelionę ruošėsi“, iliustravo ją piešiniais. Vaikai ir jų tėveliai ruošėsi labai atsakingai. Luknė ir Matas tiek repeticijų dienomis, tiek konkurso dieną jautėsi drąsiai ir savimi pasitikintys. Gebėjo džiaugtis net tik savo, bet ir kito sėkme, bei kūryba. Vienas kitam padėjo, taip įsijausdami į vaidmenį, kurį jie atliko.

       Konkurso dieną vaikams buvo teikiami diplomai. Mūsų ugdytiniams įteikti diplomai už vaidybiškiausią pasaką. Visi - tėvai, pedagogai, žiūrovai buvo laimingi ir sužavėti, jog vaikai geba kurti tokias pasakas, kuriose vyrauja gėris ir draugystė.

Auklėtoja Neringa Markelionienė

 UŽGAVĖNĖS. „ŽIEMA, ŽIEMA, BĖK IŠ KIEMO!“

2019 – 03 – 05

               Užgavėnės – išskirtinė metų diena, viena linksmiausių žiemos švenčių. Nors šiemet šalčiai anksti pasitraukė ir seniai ištirpo sniegas, vis dėlto, lopšelio-darželio „Volungėlė“ bendruomenė pasiruošė tradiciniam ir triukšmingam žiemos išvarymui. Užgavėnių rytą persirengėliai: Čigonės, Lašininis, Kanapinis, Daktarė ir Velnias aplankė visus įstaigos ugdytinius grupėse, o darbuotojus darbo vietose. Vaikai ir darbuotojai buvo pakviesti į salę pratęsti linksmybių.

                Lopšelio-darželio salėje vyko džiugi ir žaisminga šventė „Žiema, žiema bėk iš kiemo“, kurios metu auklėtojos kartu su vaikais, persirengę įvairiais personažais: čigonais, žydeliais, velniais ir kt., linksmai šoko, dainavo, pokštavo, įvairiais burtais ir užkalbėjimais vijo žiemą iš kiemo, vyko Lašininio ir Kanapinio kova. Šventės svarbiausias ir reikšmingiausias momentas – blogų darbų „atsižadėjimas“. Šventės pabaigoje visi labai nuoširdžiai skandavo „Žiema, žiema, bėk iš kiemo.“ Prisilinksminę sugrįžo į grupes, kur vaišinosi vaišėmis. Šventė vaikams suteikė daug teigiamų džiugių emocijų. Prisitriukšmavom, prisilinksminom ir išvarėm žiemą.

Auklėtoja Neringa Markelionienė

VAISTINIŲ ARBATŲ SAVAITĖ

2019-02-28

,,Žalias žemės žolynėli, duok sveikatos trupinėlį“

              Lopšelyje-darželyje ,,Volungėlė“ š. m. vasario 4-8 d. Vaiko gerovės komisijos narių inicijuota, vyko ,,Vaistinių arbatų savaitė“, skirta vasario-sveikatingumo mėnesiui paminėti.

             Vaistiniai augalai buvo pirmieji vaistai žmonijos istorijoje. Fitoterapija vystėsi tūkstančius metų ir turi pačią seniausią gydymo patirtį. Šiomis dienomis žmonės vis dažniau renkasi vaistažoles įvairiems negalavimams gydyti. Žolelių arbata yra gamtos dovana žmogui.

      Tikslas - supažindinti vaikus su vaistiniais augalais, jų reikšme žmogaus sveikatai, bendradarbiavimas su šeima, dalijimasis patirtimi su lopšelio-darželio bendruomene. Grupėse vaikai visą savaitę vartė vaistažolių knygutes, diskutavo, lygino piešiniuose pavaizduotas ir atsineštas sudžiovintas vaistažoles, skanavo pasigamintą arbatą, ją gardino medumi, susipažino su arbatėlių skoniu, kvapu, sužinojo kad stebuklinga arbatos galia gali apsaugoti nuo įvairių ligų. Į vaistinių arbatų savaitės veiklas, aktyviai įsijungė ir tėveliai. Parūpino vaistažolių, dalyvavo kartu su vaikučiais  degustuojant įvairias  arbatas. Savaitės veiklos suteikė vaikams gerų emocijų, bendrystės, naujų žinių apie vaistinius augalus.

Išleidome  lankstinuką „Vaistažolės  ir sveikata“ .

                                                                     Pavaduotoja ugdymui Birutė Žeimienė

 

 Linksmosios estafetės

2019-02-22

           „Grei-čiau, grei-čiau...“ - tokie ir panašūs šūksniai „drebino“ darželio salę vasario 11-15 dienomis. Daug džiugių emocijų ir spindinčių šypsenų veiduose. Tai viena iš projekto „Vasaris sveikatos mėnuo“ dalių, tapusių tradicija - kiekvienais metais surengti estafečių savaitę. Tikslas - komandiniu sportu ugdyti vaiko socialinius įgūdžius, ryžtą, valią ir užsispyrimą.

             Kūno kultūros mokytojos Neringa ir Albina paruošė nuotaikingas užduotis, kurias atlikdami vaikai lavino motorinius įgūdžius, tobulino judesių koordinaciją, stiprino kaulus bei raumenis. Fizinis aktyvumas yra būtinas gerai fizinei ir psichinei sveikatai palaikyti. 

                                                   Neformaliojo ugdymo (kūno kultūrai) mokytoja Albina Pakėnienė

 Edukacinis užsiėmimas : „Metų ratas. Užgavėnių kaukės“

2019-02-14

        Užsiėmimą vedė: KTKC metodininkės: Zita Jakinevičienė, Jurgita Kilikauskienė. Užsiėmimo dalyviai: pedagogės: Zina Juozėnienė, Neringa Markelionienė, Vida Žemaitienė, Rita Radvilienė, grupių „Ančiukai“, „Pingviniukai“ vaikai. Vasario 14 d. šiuose grupėse vyko edukacinis užsiėmimas „Metų ratas. Užgavėnių kaukės“, kurį vedė KTKC metodininkės Zita Jakinevičienė, Jurgita Kilikauskienė.

           Tikslas: Supažindinti vaikus su Užgavėnių švenčių tradicijomis, kaukių gamyba, bei gamybos technikos įvairove. Edukacinės veiklos metu vaikai klausėsi, kaip švenčiamos Užgavėnės, susipažino su Užgavėnių veikėjais, kurie yra įdomūs ar net juokingi. Gamino Užgavėnių kaukes, kurias patys spalvino ir dekoravo. Sužinojo kaukių prasmę. Šoko Užgavėnių šventei priskiriamus ratelius ir jau laukia Užgavėnių šventės, kad galėtų ateiti pasipuošę savo pagamintomis kaukėmis. Artimiausiu metu bus surengta Užgavėnių kaukių paroda – „Užgavėnių kaukė“,  kuri bus eksponuojama darželyje.

                                                                                                         Auklėtoja Neringa Markelionienė


 Grūdinių kultūrų iššūkis

2019-02-08

       „Sveikatiada“ metė iššūkį ir kvietė pristatyti, kaip praturtiname savo ugdymo įstaigos bendruomenės mitybą pilno ar viso grūdo produktais! Vyresniųjų vaikų grupėms nusprendėme surengti viktoriną „Atspėk kas“. Visuomenės sveikatos specialistė Danutė užminė mįslių, o vaikams buvo smagu spėlioti ir vėliau paliesti bei paragauti įvairius grūdus, kruopas ir miltus.

         Grūdiniai produktai mūsų darželyje jau nebe naujiena. Vaikai mielai valgo košes, pagardintas kviečių gemalais, migdolų drožlėmis, sezamo sėklomis ar saulėgrąžomis. Skaniausia, anot vaikų, šeimininkės Redos kepti blynai iš kukurūzų miltų, ir pilno grūdo makaronai.

                                                      Neformaliojo ugdymo (kūno kultūrai) mokytoja Albina Pakėnienė

 Žiemos sporto šventė lopšelyje-darželyje „Volungėlė“

2019-02-01

         Sausis padovanojo nuostabų žiemišką orą ir gausybę sniego ir tuo pasinaudoję, suskubome kviesti vaikus į bendrą būrį švęsti – į jau tradicine tapusią žiemos sporto šventę. Žvaliai nusiteikę didesni ir mažesni darželio sportininkai, sugužėjo į kiemą. Atlikę kelis apšilimo pratimus, pasiskirstėme į rungtyniavimo stoteles. Priešmokyklinukai žaidė sniego futbolą, kuris jau ketvirti metai yra pati populiariausia rungtis, ne tik tarp vaikų, bet ir auklėtojų bei administracijos. Vyresniukai lenktyniavo su rogutėmis, o mažesnieji netvėrė džiaugsmu mėtydami spalvotus kamuoliukus per lanką. Originaliausio besmegenio rungtyje, nepralenkiami buvo „Pelėdžiukų“ grupės vaikai.

        Darželio bendruomenė įvairiais būdais siekia, kad judėjimas ir sportas taptų kiekvieno vaiko kasdienine veikla bei įpročiu. 

                                                     Neformaliojo ugdymo (kūno kultūrai) mokytoja Albina Pakėnienė

 AKCIJA „PADĖKIME PAUKŠTELIAMS“

2019-01-28

          Kiekvienais metais, paspaudus šaltukui prie darželio langų atskrenda daugiau paukštelių ir lyg kažko prašo? Vadinasi, atėjo laikas, kad turime padėti sparnuočiams.

          Ir šiais metais darželio ekologinė grupė pakvietė vaikus ir visą darželio bendruomenę globoti žiemojančius paukštelius. Pedagogės grupėse, šiuo laikotarpiu, stengiasi mokyti vaikus kaip saugoti ir globoti žiemojančius paukštelius, suteikti kuo daugiau žinių apie žiemojančius paukščius, jų gyvenimo būdą, lesinimo ypatumus, skatina vaikus saugoti ir mylėti skrajūnus.

          Sausio mėnesiui prasidėjus vaikai su auklėtojomis pakabino lesyklėles prie grupių langų, o į jas paukšteliams pabėrė kruopų, batono trupinių, saulėgrąžų. Ant medžių šakų grupių „Pelėdžiukai“ ir „Zyliukai" vaikai pakabino šviežių lašinukų, grupės „Pingviniukai"  vaikučiai pasirūpino obuoliukais, prismaigstytais saulėgrąžomis. Apsidžiaugs paukšteliai, o stebėdami  juos vaikai   geriau supras,  kaip svarbu rūpintis badaujančiais sparnuočiais.

          Rūpinkimės gamta, tai - kiekvieno mūsų pareiga.

                                                                                                  Auklėtoja metodininkė Zina Juozėnienė

                                                                                                                                 Ekologinė grupė

PARODA  „FUTBOLIUKAS“ 

2019-01-23

             Mūsų įstaigos grupių „Papūgiukai“ ir „Pelėdžiukai“ vaikai aktyvūs ir žingeidūs, visada nusiteikę aktyviai veiklai. Nauji metai – nauji išūkiai! Vėl kimbame į darbą ir aktyviai dalyvaujame Lietuvos masinio futbolo asociacijos projekte „Futboliukas“.

             Į projektinę veikla aktyviai įsijungia ir ugdytinių tėvai. Vaikai laimingi, kai namuose gali linksmai ir kūrybingai praleisti laiką su tėveliais. Jų užduotis buvo kūrybinis darbas futbolo tema. Vaikų ir tėvelių darbų rezultatai nustebino savo kūrybiškumu. Fantazija beribė - sukurti stadiono maketai, taurės, medaliai, futbolo bateliai ir daug kitokios su futbolu susijusios atributikos.Organizuota įstaigoje kūrybinių darbų paroda, kad visi galėtų pasidžiaugti išradinga, originalia kūryba.

            Dėkojame ugdytinių tėvams už aktyvų dalyvavimą projektinėje veikloje.

                                                                                             Auklėtoja metodininkė Vilma Gecevičiūtė 

Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti

2019-01-13

            Lopšelio-darželio „Volungėlė“ bendruomenė kasmet prisijungia prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“. Ankstus sausio 11-osios rytas prasidėjo languose uždegus vienybės ir atminimo žvakeles tragiškiems 1991m. sausio 13-osios įvykiams atminti. Kieme ant puraus sniego pražydo neužmirštuolių žiedai, kaip atminimas ir pagarba tiems, kas kovojo už Lietuvos laisvę. Grupėse pedagogės vaikučiams pravedė pilietiškumo valandėles, žvakių liepsnelių šviesoje susikaupę pagerbė Laisvės gynėjus.

                                                                                          Auklėtoja metodininkė Daiva Kriaučiūnienė

 ŠVENTINIS RYTMETIS „LIK SVEIKA, EGLUTE“

2019-01-08

         Lopšelyje-darželyje „Volungėlė“  tradiciškai po Trijų karalių, sausio 8 d., betylant šventiniam šurmuliui, surengtas šventinis rytmetis  „Lik sveika, eglute“. Tai ne vien fizinis atsisveikinimas su nupuošta šventine eglute, bet kartu ir Kalėdinio laikotarpio pabaigos akcentas.

         Rytmetis „Lik sveika, eglute“ turi ne vien mistišką atspalvį, bet ir ugdomąją, ekologinę potekstę, kad žmonės užuot po švenčių negailestingai išmetę eglutes savo kiemų tarpuvartėse, tausodami gamtą, šventėms puoštų dirbtines eglutes. Tradiciškai darželyje dirbtine eglute per šventes džiaugiamės jau ne vieną dešimtmetį.

Skambiais eilėraštukais, linksmomis dainomis ir smagiais šokiais vaikai su eglute atsisveikino iki sekančių švenčių. Rytmečio pabaigoje vaikai žiūrėjo gerumo, mandagumo mokantį filmuką „Miško pasaka“.

Auklėtoja metodininkė Zina Juozėnienė 

 SVEČIUOSE „GREITOJI PAGALBA“

2019-01-04

               Labai svarbu nuo pat vaikystės suvokti ir patirti savisaugos ir atsakomybės už kitus, šalia esančius, pojūtį. Siekiame, kad vaikai turėtų supratimą ir įgytų pirmosios pagalbos teikimo žinių, kad kiekvienas mokėtų, kaip teisingai padėti nukentėjusiam, mokėtų iškviesti pagalbą ištikus nelaimei.

               Kad veikla būtų įdomi ir vaikams paliktų neišdildomą įspūdį pasikvietėm į svečius Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties medikus. Vaikai buvo mokomi praktinių pagalbos veiksmų.

               Tuo siekiame ne tiktai mokyti, kaip teikti pirmąją pagalbą, bet ir padėti formuotis teigiamoms sveikatos atžvilgiu elgesio nuostatoms, sveikos gyvensenos įgūdžiams. Skatiname su sveikata, jos išsaugojimu susijusių naudingų įpročių, vertybių ir elgesio formavimąsi.

Auklėtoja metodininkė Vilma Gecevičiūtė    

FUTBOLIUKAS

2018-12-03

              Į „Volungėlę” atkeliavo Lietuvos futbolo federacijos ir Lietuvos masinio futbolo asociacijos projektas  „Futboliukas“ ir tęsis nuo rugsėjo iki gegužės mėnesio. Kiekvieną kelionės mėnesį lauks nauji iššūkiai ir išbandymai, nes futbolą galima pažinti ne tik žaidžiant aikštelėje, bet ir kuriant, atliekant įvairias lavinamąsias užduotis, vaidybą, bendravimą. Projekte dalyvauja „Papūgiukų“ ir „Pelėdžiukų“ grupės. „Futboliukas" – tai paprasta futbolo atmaina, kuri žaidžiama salėje ir lauke 3 prieš 3 netradicinėse erdvėse. Toks žaidimas suteikia daug daugiau džiaugsmo nei įprasti komandiniai žaidimai, nes visi vaikai yra įtraukiami į žaidimą ir visi gauna progą pasimėgauti žaisdami su kamuoliu.  

                                                                   Neformaliojo ugdymo (kūno kultūrai) Neringa Kareckienė

 Advento rytmetis

2018-11-30

               Šių metų lapkričio mėnesio 30 d. darželio bendruomenei buvo organizuojamas Advento rytmetis, kuris vyko darželio salėje. Renginio tikslas priminti vaikams Adventinio laikotarpio papročius, daryti gerus darbus, būti atlaidiems, nesipykti, atsiprašyti, bei laikytis rimties ir susikaupimo.

                Adventinio rytmečio metu visa darželio bendruomenė, vaikučiai, auklėtojos pabuvo kartu prie apvalaus Advento vainiko, sušilo ir pasisėmė ramybės prie degančių Adventinio vainiko žvakelių, bei galėjo susikaupime pagalvoti apie  gerų darbų prasmę. Taip pat klausėsi pasakos apie Švelnuką ir Šiurkštuką, giedojo vaikiškas giesmes, minė mįsles. Vaikai vardino atliktus gerus darbus, deklamavo eilėraščius ir neskubėjo rytmečiui pasibaigus skirstytis, džiaugėsi visų skleidžiama šiluma, gerumu, bei Adventine ramybe.

                                                                                                           Auklėtoja Sandra Benkunskienė

Projektas „Pabūkime kartu“

2018-11-29

          Tėvelių dalyvavimas vaikų veikloje yra teigiamas vaiko gyvenimo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje veiksnys. Vaikai, kurių tėvai prisideda prie jų ugdymo/si, vėliau pasiekia geresnių rezultatų. Svarbiausia žinoti, kad visiems vaikams reikia jais besirūpinančių ir aktyviai jų ugdymu besidominčių suaugusiųjų. Vaikai stebėdami, kaip pagarbiai ir nuoširdžiai bendrauja jų šeima ir pedagogai mato, kad abu pasauliai – namai ir ikimokyklinio ugdymo įstaiga – yra susiję. Tokioje aplinkoje vaikai jaučiasi saugūs ir laimingi.

       Grupės „Papūgiukai“ pedagogės, ugdytiniai, jų šeimos vykdė projektą „Pabūkime kartu“. Šio projekto tikslas: Veiksmingas įstaigos bendruomenės bendravimas ir bendradarbiavimas su ugdytinių šeimos nariais, socialiniais partneriais, įtraukiant juos į ugdymo/si procesą ir siekiant vaiko asmenybės brandinimo bei sėkmingos ugdymosi pažangos.

            Buvo organizuota išvyka į Juozo Vitkaus inžinerijos batalioną, kur vyko atvirų durų dienos.

            Vaikai turėjo galimybę:

  • Iš labai arti apžiūrėti ginkluotę, techniką ir įrangą;
  • Susipažinti su tarnybiniais šunimis,
  • Išbandyti metalo ieškinius ir susipažinti su išminavimo robotu;
  • Pamatyti moderniausią cheminio užterštumo švarinimo įrangą;
  • Pasivaišinti kareiviška koše ir arbata.

                                                                                        Auklėtoja metodininkė Vilma Gecevičiūtė


 Aš, tėtis ir mama - kartu sportuojanti šeima - RIO sporto arena 

2018- 11 - 12 

            Lapkričio 9 dieną įvyko finalinės projekto  "Aš, tėtis ir mama - kartu sportuojanti šeima"  varžybos, kuriose dalyvavo mūsų įstaigos auklėtiniai Kristupas ir Vitas su šeimos nariais. Mūsų šaunieji sportininkai pasakojo, kad varžybose buvo labai daug dalyvių, sportinio azarto, visi stengėsi būti fiziškai aktyvūs, o sportinės rungtys jų visai neišgądino. Didžiulė padėka mūsų auklėtinių šeimoms, rodant pavyzdį savo vaikams ir aktyviai dalyvaujant organizuojamuose projektuose. 

                                                                                 Auklėtoja metodininkė Daiva Kriaučiūnienė

 Metodinė diena

,,REGGIO EMILIA METODO TAIKYMAS UGDYMO PROCESE, DIDINANT VAIKŲ UGDYMOSI MOTYVACIJĄ“

2018 - 10 - 20 

          Pedagogams svarbu orientuotis į šiuolaikinę vaikystės ir vaiko ugdymo vaikystėje sampratą: suprasti vaiko raidą ir mokymąsi kaip vientisą procesą; įsisąmoninti visų raidos etapų tarpusavio  sąryšį; interpretuoti vaikystę kaip mokymosi visą gyvenimą sėkmingą startą; kurti naujas ugdymo(si) galimybes kiekvienam vaikui.

          Metodinės dienos tikslas: taikant Reggio Emilia metodą skatinti vaikus kurti drauge netradicinėse erdvėse, naudojant įvairias medžiagas, eksperimentuoti, pastebėti, atrasti. Grupėse vyravo veiklų įvairovė,  pasiūlytos temos: vaikų, tėvų, pedagogų. Veiklos vyko ant šviesos stalų, vaikai atliko bandymus, kūrė įvairius ornamentus, pasakų personažus,  iš gamtinės medžiagos, daržovių, vaisių ir kitų meninės raiškos priemonių.  Užbaigę darbus džiaugėsi kūrybine sėkme.  Metodinės dienos veiklas apibendrino auklėtojos Regina Šliužienė, Rita Adomaitenė, Angelė Tamkevičienė.

                                                                                   Direktorės pavaduotoja ugdymui Birutė Žeimienė


Ruduo Mandalose

2018 – 10 – 05

      Ruduo – tai metas, kai gamta nusidažo gražiausiomis spalvomis ir apdovanoja mus savo gėrybėmis. Mūsų darželyje kas metai švenčiama Rudenėlio šventė ir bendradarbiaujant su tėveliais, organizuojamos parodos. Kadangi toks spalvingas ruduo, norėjosi, kad šis spalvų grožis atsispindėtų Mandalose. Tai ir pakvietėme darželio pedagoges, ugdytinius ir jų šeimas dalyvauti parodoje „Ruduo Mandalose“.

        Mandala – tai simbolių ir spalvų kompozicija kuriama rate. Tai kūrybinis tikrojo savęs atradimo procesas, skatinantis įvairiapusiškai tobulėti. Mandalų kūrimo procesu žavisi ne tik pedagogės, bet ir vaikai, kuriems šis procesas gerina vidinę būseną, lavina kūrybiškumą.

     Tėveliai su vaikais kūrė Mandalų raštus, fotografavo, atneštos nuotraukos eksponuojamos darželyje parodoje. Vėliau visus pakvietėme į  šventinį rytmetį „Rudens kraitė“. Pagrindinis šventės tikslas – turtinti vaikų žinias apie rudens laikotarpį. Visa tai pasiekta dainuojant daineles, deklamuojant eilėraščius, šokant ir linksmai leidžiant laiką.

                                                                                               Auklėtoja metodininkė Vida Žemaitienė


 Pasaulinė gyvūnų globos diena

2018 – 10 – 04

       Spalio 4 d. darželio salėje vyko rytmetis Pasaulinei gyvūnų globos dienai paminėti. Renginio tikslas – atkreipti ugdytinių dėmesį, kodėl švenčiama Pasaulinė gyvūnų globos diena. Siekėme, kad vaikai pajustų žmogaus ir gyvūnijos ryšį, ugdytųsi pagarbą ir globos jausmą gyvybei.

       Šventės organizatoriai: pedagogės: Danutė Ražukienė, Zita Zakarevičienė, Zina Juozėnienė, Neringa Markelionienė, grupių „Zyliukai“ ir „Pingviniukai“ vaikai.

         Darželio grupes papuošė kūrybinių darbelių paroda „Mano augintinis“. Vaikai piešė, aplikavo, spalvino, tapė savo mylimiausią augintinį. Šventės organizatorė auklėtoja Danutė Ražukienė pakvietė vaikus skambioms dainelėms, eiliuotai inscenizacijai, muzikinei mankštai, bei animacinių filmukų žiūrėjimui.Renginio metu „Pingviniukų“ grupės vaikai atliko dainelę „Baltas katinėlis“. Priešmokyklinės grupės „Zyliukai“ vaikai parengė eilėraščio „Katinas prausias“ inscenizaciją, dainelę „Ant palangės tupi katinėlis“. Vaikai visi kartu atliko linksmąją „Šuniukų mankštą“. Šventės metu vaikai žiūrėjo senosios animacijos filmukus „Kas pasakė Au?“, „Ožiukas, kuris mokėjo skaičiuoti iki 10“.

      Šventės metu vaikai patyrė daug džiugių emocijų. Tikimės, kad vaikai puoselės meilę,atsakomybę ir pagarbą gyvūnams ne tik šią dieną, bet ir visą gyvenimą.

                                                                                                      Auklėtoja Neringa Markelionienė

Šeimų varžybos „Aš, tėtis ir mama - kartu sportuojanti šeima"

2018 - 09 - 22

         Kauno miestas jau kelinti metai rengia projektą ”AŠ, TĖTIS IR MAMA – KARTU SPORTUOJANTI ŠEIMA“. Projekto tikslas skatinti šeimų fizinį aktyvumą laisvalaikiu, tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą.

         Du grupės „Pelėdžiukai“ auklėtiniai – Vitas ir Kristupas su šeimos nariais, auklėtojų Daivos ir Reginos paraginti, prisijungė prie šitos iniciatyvos.Nepabūgę darganoto rugsėjo 22 - osios ryto, išbandė savo jėgas T.Ivanausko sporto aikštyne ir tapo I turo prizinių vietų nugalėtojais. Laimėjo medalius ir pakvietimus į II turą bei  festivalį „Lekiam į Kalėdas“ kuris vyks 2018 – 12 – 15 „Rio“ sporto arenoje. Darželio sporto entuziastai palaiko ir linki kuo geriausios kloties antrame ture lapkričio 9 dieną.

                                                     Neformaliojo ugdymo (kūno kultūrai) mokytoja  Albina Pakėnienė

 

Akcija „Rieda ratai rateliukai“ 

2018 – 09 – 21

         Darželyje „Volungėlė“ vyko RIUKKPA inicijuota akcija „Rieda ratai rateliukai“, skirta paminėti Tarptautinę dieną be automobilio ir Europos judriąją savaitę BeActive.

         Darželio bendruomenė su vaikučiais rinkosi aikštelėje ir dalyvavo nuotaikingoje mankštoje, kurią vedė kūno kultūros mokytoja Albina ir Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Danutė Pauplienė.

        Vėliau visų laukė iškilmingas bėgimas aplink darželį. Vaikai pasiėmę į rankas vairus, padedant auklėtojoms, sėkmingai įveikdami kliūtis bei užduotis pasiekė finišą.

      Ši akcija vaikams tapusi smagia, aktyvia veikla su draugais ir darželio bendruomene.

                                                                                                Vyresnioji auklėtoja Regina Šliužienė

 

 Europos sporto savaitė

2018 - 09 - 19

         Mūsų sveikatos formavimui didelės įtakos turi šeimos įpročiai, mokymosi, darbo aplinka, bei pasirinkta laisvalaikio praleidimo forma. Ikimokyklinis amžius – palankus metas įtvirtinti šias nuostatas, požiūrį į sveiką gyvenseną, fizinį aktyvumą, ekologinę kultūrą. Mūsų darželyje jau tapo tradicija „Draugiškasis bėgimas“, kai krosą bėga ir vaikai, ir suaugusieji (darželio kolektyvas), akcija „Rieda ratai rateliukai“, skirta paminėti Tarptautinę dieną be automobilio ir Europos judriąją savaitę #BeActive. Judriosios savaitės baigiamasis akcentas – šokis, kurį pasiūlo gimnastai jau ketvirti metai, o priešmokyklinių ir ikimokyklinių grupių ugdytiniai ir pedagogai mielai prisijungia.

                                                                                   Neformaliojo ugdymo (kūno kultūrai) mokytoja

                                                                                                                             Albina Pakėnienė

 
 

Akimirkos iš rudenėlio šventės 

Kaip vaikučiai mankštinasi lopšelyje-darželyje

 Žemės dienos šventės akimirkos

Užgavėnės

Spektaklis 

Vasario 16-oji